гр. София | България

42.6983 ° С, 23.3199 ° И, 549 м
C

Усеща се като
Влажност на въздуха
Вероятност за валежи
Скорост на вятъра

3˚C
80 %
4 %
3.1 м/с

C C

Замърсеност на въздуха

55

Умерено

Приемливо качество на въздуха, умерен риск за хора с респираторни заболявания.