гр. София | България

Замърсеност на въздуха

Нездравословно

Индекс на качество на въздуха

114AQI