Вашингтон | САЩ

38.9000 ° С, -77.0400 ° З, 7 м

Замърсеност на въздуха

0

Няма данни

последно обновено в 06:27

Air Quality Index (AQI)

Индексът на качеството на въздуха се основава на измерване на прахови частици (PM2.5 и PM10), озон (О3), азотен диоксид (NO2), серен диоксид (SO2) и емисии на въглероден окис (CO).

Повечето станции на картата наблщдават както данните за PM2.5, така и за PM10, но има няколко изключения, при които има само PM10.

Всички измервания се базират на часови отчитания.


Легенда

Чисто
Умерено
Нездравословно
Замърсено
Много замърсено
Опасно

Измерване на замърсяването и качеството на въздуха

AQI Ниво на замърсяване Последици за здравето Предупредителна декларация (за PM2.5)
0-50
Ниско Качеството на въздуха се счита за задоволително и замърсяването на въздуха представлява малък или никакъв риск. Няма
50-100
Умерено Качеството на въздуха е приемвливо. За някои замърсители може да има умерена опасност за здравето на много малък брой хора. Активните деца, възрастни и хората с респираторни заболявания, като астма, трябва да ограничат престоя на открито.
100-150
Нездравословно Здравен риск за хора с респираторни заболявания и други чувствителни групи. Активните деца, възрастни и хората с респираторни заболявания, като астма, трябва да ограничат престоя на открито.
150-200
Замърсено Всеки може да започне да изпитва здравни усложнения. Членовете на чувствителните групи могат да имат по-сериозни последици. Активните деца, възрастни и хората с респираторни заболявания, като астма, трябва да избягват престоя на открито. Всички останали, особено децата, трябва да ограничат престоя на открито.
200-300
Много замърсено Здравни предупреждения за аварийни условия. Цялото население е по-вероятно да бъде засегнато. Активните деца, възрастни и хората с респираторни заболявания, като астма, трябва да избягват престоя на открито. Всички останали, особено децата, трябва да ограничат престоя на открито.
300+
Опасно Сигнал за здравето: всеки може да има по-сериозни последици за здравето. Всички трябва да ограничат престоя на открито.